Bijdragen

Vaststellen Bestemmingsplan jaren 50 wijk te Moordrecht

Peter Molenaarwoensdag 30 november 2022 Voorzitter, Bijna 2 jaar na de vaststelling van de nota van uitgangspunten ligt nu het Raadsvoorstel BP 50 er jaren wijk Moordrecht ter besluitvorming voor. Over dit plan is al heel veel gezegd, ... lees verder

Bijdrage lokale inclusie agenda

Rina Schuilwoensdag 30 november 2022 Uitsluiting, discriminatie, ongelijk behandeld worden. Dit raakt en belemmert vele mensen dagelijks, fysiek en mentaal, onze gemeente zal hier niet uitgezonderd zijn. En misschien wij zelf ook ... lees verder

Najaarsnota 2022: ChristenUnie/SGP wil werving pleeggezinnen intensiveren

Ard Bakkerdinsdag 08 november 2022 Ben vandaag de eerste in een lange rij van sprekers, en inderdaad, taal doet er toe! Dat geldt niet alleen in deze zaal maar in de hele samenleving. De verruwing in het taalgebruik en de manier waarop onze ambtenaren soms agressief worden bejegend moeten we niet normaal gaan vinden. lees verder

Bijdrage bij Programmabegroting 2023-2026

Cock vd Spekdinsdag 08 november 2022 Voorzitter,

Allereerst de complimenten aan het college en de ambtenaren voor de mooie en goed leesbare Programmabegroting. De doelstellingen en effectindicatoren maken duidelijk wat het college wil bereiken. En welke middelen daarvoor nodig zijn. lees verder

Bijdrage Rv. Motie vreemd aan de orde van de dag De winter komt eraan

Johan Snoeidinsdag 01 november 2022 Voorzitter,   De afgelopen raadsvergaderingen hebben we naar aanleiding van verschillende vragen en moties met elkaar gesproken over de zorgen rondom armoede. En terecht, want veel van onze ... lees verder