Bijdragen

Bijdrage Zomernota 2023

Cock vd Spek04-07-2023 21:46 Voorzitter, Het is de eerste Zomernota van dit college. En in het raadsvoorstel lezen we dat het een beleidsarme zomernota is ivm de financiƫle positie van Zuidplas. Die financiƫle positie, daar ... lees verder

Bijdrage NvU Kamerlingh

Willem-Jan Verdoes03-07-2023 08:23 Voorzitter, Een langlopend dossier waar we allemaal een ontwikkeling wensen. Het betreft een inbreilocatie, een locatie waar al andere gebouwen, huizen etc omheen staan. Dat maakt dat het altijd ... lees verder

Bijdrage Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Willem-Jan Verdoes03-07-2023 08:20 Voorzitter, Arbeidsmigratie is een complex vraagstuk. Enerzijds zien we de economische afhankelijkheid, tegelijkertijd hebben we ook de sociale verantwoordelijkheid. Voor vele banen zien we dat ... lees verder

Bijdrage Raadsvoorstel Tijdelijke huisvesting Comenius College

Johan Snoei01-07-2023 21:59 Voorzitter, Tijdelijke onderwijshuisvesting en noodlokalen hebben de afgelopen jaren verschillende keren op de raadsagenda gestaan. Zo ook vanavond. Dit keer blijkt het Comenius College door een ... lees verder

Bijdrage Rv Integraal Huisvestingsplan (IHP) Zuidplas 2023 - 2026

Johan Snoei01-07-2023 21:58 Voorzitter, Na een uitvoerig debat over de ontwikkelingen rondom de huisvesting van scholen in de wijk Zuidplas, is het nu tijd om uit te zoomen met het voorliggend Integraal Huisvestingsplan voor... lees verder