BijdrageBeleidskader lokaal eigendom Gemeente Zuidplas

Willem-Jan Verdoes14-02-2023 14:18

Voorzitter,
Als inwoners en bedrijven financieel kunnen participeren in energieprojecten en daarmee kunnen meedoen in de winstdeling. Daar gaat het vandaag over. Goed dat dit kader er is als opvolging van een aangenomen amendement over lokaal eigendom. 
We hadden nog een hele set van technische vragen. Deze vragen zijn voor de ChristenUnie/SGP-fractie naar tevredenheid beantwoord. We zien uit naar verdere uitwerkingen en concretiseringen, maar we lezen dat deze in 2023 nog zullen volgen. Ook zal er voor 1 juli 2023 een RES 2.0 moeten worden ingeleverd bij de NPRES. Wat is de rol van de raad bij dit stuk? Betreft het een voortgangsdocument of is het een herijking? Op welk termijn komt dit in de raad? Graag een toelichting! 
Wij geloven dat de energietransitie ook vooral een sociale transitie is. Een transitie die draagvlak behoeft, door lokaal eigendom kan dat draagvlak worden vergroot. Wel moet er wat ChristenUnie/SGP betreft helderheid zijn bij de participatieplannen. Je wilt immers gedoe achteraf voorkomen. We vragen het college hier nadrukkelijk oog voor te hebben! 
Dankuwel! 

« Terug