Bijdrage RTHA

Willem-Jan Verdoes14-02-2023 14:15

Voorzitter,

Onze fractie kan zich vinden in de voorliggende motie waartoe het CDA het initiatief heeft genomen. In mei 2022 heeft de gemeenteraad ook over dit onderwerp gesproken. Er waren en zijn serieuze zorgen over het participatieproces om te komen tot een luchthavenbesluit.

Kernpunten voor de ChristenUnie/SGP-fractie:

  1. Reductie van geluidsoverlast
  2. Geen belemmeringen voor onze woningbouwprogramma’s

Daarnaast zijn er ook tal van inhoudelijke argumenten waarom we uitbreiding van de luchthaven RTHA geen goed idee vinden. Het is wat ChristenUnie/SGP betreft goed dat dit politieke signaal wordt gegeven aan de luchthaven en aan de minister die uiteindelijk zal besluiten.

Dankuwel.

« Terug