Bijdrage Gebiedspaspoort

Peter Molenaarwoensdag 25 januari 2023

Voorzitter,

Gebiedspaspoort Zevenhuizen, de eerste van vier gebiedspaspoorten. Hoe kijkt de inwoner van Zevenhuizen naar het dorp Zevenhuizen de komende jaren?

Een waardevol document. Leesbaarheid en kwaliteit prima. CUSGP wil hierbij ook complimenten geven aan het college, de ambtenaren en niet in de minste plaats de inwoners van Zevenhuizen over dit stuk.

Ook complimenten aan de wijze waarop hier participatie met inwoners heeft plaatsgevonden.  

Tot zover een korte inleiding en geinspireerd door de menukaart die wij in dit paspoort voorgeschoteld kregen wil ik namens CUSGP u allen welkom heten in ons restaurant “de visie op Zevenhuizen”

Wij willen u graag een viergangen menu serveren en met dit viergangen menu willen wij met u eens een kijkje nemen in 2040. Hoe zien wij Zevenhuizen voor ons in 2040. D.V!

 Mag ik u uitnodigen om aan tafel te gaan:

Als inspiratie heeft onze kok het kookboek gebiedspaspoort Zevenhuizen gebruikt.

Daar staan vele recepten in. Het is ondoenlijk om al deze recepten voor u klaar te maken.

Wij willen u immers ook niet overvoeden. Daarom heeft CUSGP slecht enkele topgerechten uit dit kookboek voorbereid zonder afbreuk te doen aan de andere gerechten

De kok heeft daarnaast om de maaltijd wat meer op smaak te brengen enkele kruidige vragen toegevoegd.

1 van die kruiden is de vraag:  kavelpaspoort, tijdelijkheid van bestemmingen, ruimere bevoegdheden bij omgevingsvisie…..dit zijn allemaal bevoegdheden van het college. Welke rol heeft de raad nog in dit alles, staat de raad buitenspel?

Als tweede kruid is toegevoegd de bijlage maatschappelijk rendament bij het gebiedspaspoort. Dat roept bij ons toch wel de vraag op, hoe moeten we dit nu lezen? Het bevat nogal wat aannames en kan overkomen als:

we rekenen naar iets toe. Met andere woorden is deze methodiek en de veronderstellingen bij de berekeningen gewoongoed in Nederland?

Ter geruststelling, meer kruiden zal de kok niet toevoegen, wij willen niet dat het te pittig wordt en dat u rood aanloopt en zich wellicht zal verslikken.

Bij het hoofdgerecht zal voldoende groen(te) geserveerd worden. En dat brengt ons bij een derde vraag aan het college: hoe zit het met groen in het gebiedspaspoort Zevenhuizen. Voldoende openbaar groen is belangrijk en noodzakelijk met het oog op leefbaarheid, gezondheid en klimaat adaptatie. Hoe krijgt voldoende openbaar groen aandacht in dit gebiedspaspoort ZVH?

Het menu:

Als eerste wil ik u een amuse aanbieden

Deze amuse is een addendum op een eerdere motie ingediend bij de vaststelling omgevingsvisie. Afhandeling van deze motie is volgens motie overzicht bij de zomernota 2023. Als ingredient is bij de motie onderzoek verplaatsing Nijverheid centrum Zevenhuizen, toegevoegd,  een studie naar een ontsluitingsweg door Nijverheidcentrum, met een aansluiting op Knibbelweg Oost locatie.

Denk bij afronden Zevenhuizen Zuid en verplaatsing Nijverheidcentrum en realisatie Knibbelweg Oost locatie aan: 1) Snellere aansluiting op de A12 2)minder vrachtverkeer in het dorp en 3) ontlasting van de nu al drukke rotonde Zuidplasweg/N219. Motie 1:

Als voorgerecht mag ik u aanbieden onderzoek verplaatsing van dorpshuis Swanla naar het huidige afvalbrengstation Zevenhuizen. Bij verplaatsing van dorpshuis Swanla vergroot je de maatschappelijke functie, verbindt je ZVH Zuid met dorp ZVH en liggen de sportzalen voor de jeugd centraler in het dorp. Daarnaast zijn er seriueze gedachten voor het samenvoegen van onze afvalbrengstations en dus het vrijvallen van de locatie in ZVH. Motie 2:

Als hoofdgerecht met de aanbeveling van de kok wil ik u Dorpstraat 38 aanbieden.

Een locatie die nagenoeg in eigendom van de gemeente is en volgens de kok een uitermate kans om deze locatie als voorlopige tijdelijke supermarkt te ontwikkelen.

Er is behoefte aan een tweede supermarkt, wij stellen deze locatie als tijdelijk voor. Deze motie is ook mede bereidt door D66. Motie 3:

Als nagerecht wil ik u laten proeven van een deel van Zevenhuizen tussen Hubo en Voorbrood in de Dorpstraat. Het smaakt naar:  in goed overleg met de betrokken ondernemers en eigenaren actief aan de slag te gaan met onderzoek naar herontwikkeling van dit gebied. Deze motie is ook mede bereidt door CDA. Motie 4:

Samenvattend: hoe ziet CUSGP Zevenhuizen in 2040?

Een mooi dorp waar de inwoners in goede gezondheid en samen met veel plezier wonen, opgroeien, werken en recreeren.

Een dorp waar ruimte is voor iedereen, met zorg voor elkaar. Een dorp met een bloeiend verenigingsleven, met volop sportmogelijkheden en met een middenstand die elkaar versterkt op 1 locatie. Een dorp met een robuuste verbinding tussen het oude dorp Zevenhuizen en het Koningskwartier met dorpshuis Swanla als trekker en vliegwiel voor deze verbinding die ook uitgebreid kan worden.

Een dorp met een goede ontsluiting mede via de nieuwe weg door het Nijverheidcentrum, met een aansluiting op de N219, die vanaf dat nieuwe kruispunt verdubbeld is tot aan de A12.

Wij komen tot een afronding.

De kok heeft met dit menu lef getoond. En als er smaken moeten veranderen of aan toegevoegd moeten worden dan zullen wij lef moeten tonen, zullen wij out of the box moeten denken en visie tonen.

Geen visie en niets doen komt de leefbaarheid van het dorp niet ten goede!

Wij hopen dat deze maaltijd u gesmaakt heeft. Wij zien uit naar de resensies van het college op de vragen en moties en wij nodigen de andere raadsleden uit om samen in eerste en tweede termijn na te tafelen over de moties en na te denken over een breed gedragen visie op het dorp Zevenhuizen.

 

 

 

 

 

 

« Terug