Najaarsnota 2022: ChristenUnie/SGP wil werving pleeggezinnen intensiveren

Ard Bakkerdinsdag 08 november 2022

Ben vandaag de eerste in een lange rij van sprekers, en inderdaad, taal doet er toe! Dat geldt niet alleen in deze zaal maar in de hele samenleving. De verruwing in het taalgebruik en de manier waarop onze ambtenaren soms agressief worden bejegend moeten we niet normaal gaan vinden.

Alle steun voor de gemeentesecretaris en de burgemeester dat zij voor hun en dus ook voor onze mensen in de bres springen. En laat de mensen die asociaal en agressief taalgebruik nodig vinden een voorbeeld nemen aan de vriendelijke, open en professionele houding die wij in de organisatie van Zuidplas gewoon aantreffen.

Alvast terugkijkend op 2022 wil de CU/SGP-fractie ook zeker de opvang van Oekraïners in Nieuwerkerk en van de vluchtelingen in Moordrecht noemen. Een mooi voorbeeld van ons ChristenUnie/SGP-motto voor deze raadsperiode: de kracht van samen. Veel dank aan allen die hiermee volledig belangeloos een veel positievere kant van Zuidplas hebben laten zien.

Daar hebben we er meer van nodig, als we bijvoorbeeld ook kijken naar de pleegzorg. Want het is vandaag 8 november niet alleen de dag van de mantelzorger, maar deze week is ook de week van de pleegzorg. In de Najaarsnota lezen we dat het aantal pleegouders afneemt. Er worden algemene informatieavonden georganiseerd maar is het college ook bereid hierin meer de samenwerking met kerken te zoeken om de kans op nieuwe aanmeldingen te vergroten? Graag een reactie van het college op deze suggestie.

Dan wat verder kijkend: de gemeente timmert op heel veel terreinen aan de weg. Dit vergt veel van de ambtelijke organisatie en de arbeidsmarkt is (te) krap. Houden we net als vorig jaar weer veel geld over op de salariskosten, we lezen daarover niets terug in de Najaarsnota. Graag reactie van het college hoe hoog/laag de bezetting nu werkelijk is.

Een belangrijke stap is nu wel de oprichting van een taskforce huisvesting ontheemden en het aanstellen van een projectleider corona. Goed dat het college deze maatregelen neemt en wij hopen dat de druk op de organisatie hierdoor wat minder wordt.

In dit kader zijn we ook benieuwd naar het effect van het extra budget voor de afwikkeling van ruimtelijke aanvragen waarvoor de raad een jaar geleden op voorstel van onze fractie 4½ ton extra budget heeft vrijgemaakt. Zijn de achterstanden nu inderdaad teruggelopen of kunt u als college aangeven wat er met dat geld is gebeurd.

Voor ons als politiek zien we inderdaad op best veel terreinen vertraging ontstaan. Ik noem de blaashal voor de binnensport, die zou er voor de winter staan maar toch lukt het niet. De sociale woningbouw op de oude schoollocaties in Moerkapelle en aan de Kamerlingh Onnesstraat in Nieuwerkerk komt nog niet van de grond. Dit geldt tot nu toe ook voor de realisatie van flex-woningen hoewel de begroting ons op dit punt wel vertrouwen geeft dat hier wat staat te gebeuren. Tot slot de vraag: wanneer gaan we nu echt een keer van gedachten wisselen over de financieringsstrategie van het Middengebied.

Dit alles betekent dat we veel moeten uitleggen en gezien de lage verkiezingsopkomst is het des te belangrijker goed in gesprek te blijven met onze inwoners. Onze fractie kijkt uit naar de voorstellen van de werkgroep ‘Opfrissen lokale democratie’.

Nu we het toch over de verkiezingen hebben wist u dat in de online-poll die we tijdens de campagne in nieuwbouwwijken hebben gehouden de – daar komt’ie weer - oranje brievenbus door de helft van de mensen als ‘missing object’ is genoemd. Hier hebben wij al eerder schriftelijke vragen over gesteld. Is het inmiddels gelukt daar een afspraak met PostNL over te hebben en kunnen wij daar nog een terugkoppeling op verwachten? Graag een reactie.

Tot slot nog kort de financiën. We worden als gemeente geconfronteerd met jaarlijks €100.000 extra kosten door het in opdracht van de minister nieuw afgesloten gascontract. Al snel bleek dit de oorlogskas van Poetin alleen maar te spekken. U moet het toch met mij eens zijn dat dit geld dan beter geïnvesteerd had kunnen worden in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed! Zelfs een meerderheid in de Tweede Kamer was tegen deze ‘dwangwet’. Wij vragen het college daarom nu om richting Den Haag compensatie te vragen daarvoor hebben wij samen met VVD, D66, CDA, SP, PvdA/GL en NEZ een motie.

 

 

« Terug