Rina Schuil vraagt met posters aandacht voor rookmelders voor iedereen

Rina Schuilwoensdag 28 september 2022

Voorzitter, voor ChristenUnie SGP is dit een goed risicoprofiel. En wij kunnen ons ook vinden in de voorgestelde prioritering van zogeheten aanjagers.
Wel van belang in de gaten te houden hoe dit profiel zich vertaalt naar het beleidsplan en wat dit dan betekent voor de concrete inzet van bijv. De brandweer in Zuidplas. Als CU/SGP vinden wij het erg goed te zien dat de risicoperceptie van inwoners substantieel meeweegt. Op papier veilig kan gevoelsmatig totaal anders zijn. 
Over papier gesproken.
En over gevoelsmatig veilig gesproken. In de wet staat dat per 1 juli rookmelders verplicht zijn. In 2021 had 1 op de 5 koopwoningen geen rookmelder en bij 1 op de 4 huurwoningen  (cijfers woon onderzoek Nederland). Je zou verwachten dat dit inmiddels wel op orde is, maar van de veiligheidsregio begrijpen wij dat er regelmatig mensen met een huurwoning bellen die geen melder hebben hangen met de vraag wat ze kunnen doen. 
U zegt in uw reactie op technische vragen een appel te doen op eigen verantwoordelijkheid van woningeigenaren. Daar zijn wij het helemaal mee eens en doen we ook aan mee zoals u ziet. Maar dat is feitelijk uw taak niet. De veiligheidsregio heeft een adviserende taak in deze, maar de gemeente is van de handhaving. Nu begrijpen wij ook wel dat de gemeente niet bij iedereen kan en wil aanbellen om te controleren, daar pleiten wij ook zeker niet voor, (alhoewel we ons wel afvragen of een dringend appel volstaat als invulling van uw handhavingsplicht.) Maar bij woningcoöperaties mag hier wat ons betreft zeker naar gevraagd worden. Hier kunnen ook precies weer een aantal mensen wonen die niet zelf even een paar rookmelders aanschaffen. Wij willen veiligheid voor iedereen, zeker thuis. 
Onze vragen aan het college: 
- Hoe vult u uw handhavingsplicht in wat dit betreft? 
- Komen onze woningcoöperaties hun wettelijke plicht na? 
- Gaat u hen daarop aanspreken? 
- En wanneer kunnen wij naleving cijfers verwachten?

Dank u wel 

rookmelder

« Terug