Bijdrage infonota AMV

Willem-Jan Verdoes14-03-2023 14:19

Voorzitter,

Nidos en Firmitas hadden het voornemen om amv’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) met een status te huisvesten aan de Lelieveld in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het college heeft de gemeenteraad hier voortdurend over geïnformeerd. Dank daarvoor!

Voorzitter, we leven in tijden van onzekerheden. Ontheemden zoeken een plek. Ook in Zuidplas. De fractie van ChristenUnie/SGP is van mening dat er voor deze mensen ook altijd een plaats moet zijn, ook als dat uitdagingen geeft en als het schuurt. Er zijn wel enkele randvoorwaarden; Zo dient zorg, welzijn en veiligheid te zijn geborgd. De ChristenUnie/SGP-fractie ziet hier wel de morele verantwoordelijkheid om op te komen voor hen die daartoe minder in staat zijn.

De laatste informatienota aan de gemeenteraad  had als kernboodschap dat Nidos en Firmitas toch afzagen van hun voornemen om amv’ers te huisvesten. Kan het college aangeven hoe het participatieproces is verlopen vanuit de gemeente en vanuit Nidos/Firmitas?

Wij vinden de stem van inwoners ontzettend belangrijk en ook dat inwoners gehoord worden. Maar wij willen niet dat enkele inwoners druk uitoefenen en op die manier dergelijke initiatieven tegenhouden. Onvrede kan er zijn, en het is belangrijk dat bezwaren serieus genomen worden en meegewogen worden, maar druk uitoefenen om je eigen gelijk te halen, zo werkt de democratie niet!

Daarom vind de fractie van ChristenUnie/SGP dit wel een gemiste kans. Het was een goede manier om middels dit initiatief bij te dragen aan de taakstelling die Zuidplas heeft. Kan het college aangeven of zij nog in gesprek gaan met de initiatiefnemers om te bezien of een dergelijk initiatief alsnog van de grond zou kunnen komen?

Dankuwel!

 

« Terug