Bijdrage Eerste termijn Huisvesting Oekraïners

Cock vd Spek09-03-2023 09:58

Voorzitter,

De huisvesting van Oekrainers houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en op zoek zijn naar een veilige plek. En komen zo ook in Zuidplas. Inmiddels hebben 120 Oekraïense ontheemden een plek gekregen in De Oase.

Helaas is ook duidelijk geworden dat De Oase als opvanglocatie onzeker is geworden omdat het contract afloopt in oktober en per maand verlengd kan worden. Voorzitter, wie bepaalt die einddatum en zodra de einddatum is gepasseerd, kunnen er dan ook snel appartementen gerealiseerd worden?

Naast de opvang in De Oase die inmiddels onzeker is, is ook de taakstelling voor Zuidplas groter geworden. Er is dus behoefte aan een nieuwe locatie. En in dit raadsvoorstel is de keuze gevallen op Kleine Vink Kavel 13. Een locatie op een bedrijventerrein. Voorzitter, CU/SGP vindt dit geen ideale locatie. Het was voor onze fractie dan ook een hele worsteling. Enerzijds het moeten handelen, mensen moeten onderdak hebben, en anderzijds een locatie die hier niet geschikt voor is. Ook uit de participatie avond met ondernemers bleek wel dat ook zij grote bedenkingen hebben bij dit plan. Er is een mail rondgestuurd waaruit de bezwaren naar voren gebracht zijn.  En het feit dat de ondernemers ook met een alternatieve locatie gekomen zijn. We begrijpen heel goed de bezwaren van de ondernemers.

Want bij deze locatie Kavel 13 zijn er dikke vraagtekens te zetten bij de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gezondheid. Ook is deze locatie te klein voor de huidige opgave van Zuidplas, zodat er nog naar een andere locatie gezocht moet worden. Het liefst zouden wij dan ook een andere locatie zien die groot genoeg is voor de taakstelling van Zuidplas voor huisvesting van ontheemden. Maar gezien de onzekere toekomst van De Oase en de grotere taakstelling voor Zuidplas, hebben we begrepen dat snelheid nu nodig is. Ontheemden zijn mensen die onderdak nodig hebben en we beseffen dat een andere locatie voor de korte termijn geen optie is. De grond op Kavel 13 is al bouwrijp gemaakt en er kan snel begonnen worden met bouwen. Dat is de reden voorzitter, dat onze fractie schoorvoetend in zal stemmen met dit voorstel.

Maar vooral bij die tijdelijkheid wil CU/SGP nu de vinger leggen. Die tijdelijkheid van de locatie, daar willen we vanaf. CU/SGP ziet graag dat er op voorhand al wordt nagedacht over een locatie. Het is veel beter om een permanente, een vaste locatie te hebben waar we als gemeente ontheemden tijdelijk op kunnen vangen. En permanent wil niet zeggen dat het altijd die plaats moet zijn, maar dat van tevoren duidelijk is waar ontheemden gehuisvest worden. Een locatie die uitstekend geschikt is qua sociale veiligheid, verkeersveiligheid en gezondheid. Een locatie waarbij goede zorg, (taal)onderwijs en maatschappelijke participatie eenvoudig te realiseren is. Dat voor iedere inwoner van Zuidplas duidelijk is waar die locatie is, of de locaties zijn. Het stopt namelijk niet bij Kavel 13. Toon daarom visie en kijk vooruit. Voorzitter, hiervoor dient CU/SGP een motie in.

En dan nog een laatste punt voorzitter. Zuidplas moet haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van ontheemden, dat begrijpen we. We lopen ook achter op onze taakstelling. Maar er zijn veel van onze inwoners die graag in Zuidplas willen wonen waar nu nog geen huizen voor beschikbaar zijn. Maak nu ook meters met de huisvesting voor onze inwoners, specifiek goedkope kleine huizen die ook betaalbaar zijn. CU/SGP denkt hierbij ook aan Nieuwerkerk Noord waar al plannen zijn voor flexwonen. Voorzitter, hoe staat het nu met de voortgang van deze plannen? Graag een reactie van de wethouder.

« Terug