Bijdrage Fase 4 Moerkapelle-Oost

Willem-Jan Verdoeswoensdag 21 december 2022

Voorzitter,
Een goed plan voor Moerkapelle. Dat is waar we het vanavond over hebben. Het betreft:
- De realisatie van een school met 10 lokalen
- 31 appartementen
- en een voetbalveld
Goed voor de scholen en goed voor de voetbalvereniging. Ook is de fractie van ChristenUnie/SGP blij dat er betaalbare appartementen worden gerealiseerd.
Daarnaast gaat de ontsluiting van de wijk direct op de Middelweg, omwille van de verkeersveiligheid. En voorzitter als we het toch hebben over de ontsluiting, zou ik het graag willen hebben over de verdere ontsluiting van Moerkapelle. Mijn collega Peter Molenaar heeft al in 2018/2019 hier aandacht voor gevraagd. Fijn dat het college dit probleem erkend en goed dat andere partijen ook aandacht hebben voor de ontsluiting van Moerkapelle. Kunnen we concrete voorstellen als het gaat om de ontsluiting van Moerkapelle via de oostelijke richting (richting Waddinxveen, N457) tegemoetzien bij het Gebiedspaspoort van Moerkapelle? Op dit punt dienen we samen met de VVD, CDA, PvdA/GL een motie in.
Zoals gesteld, het is een goed plan voor Moerkapelle. Er zit ook mooi openbaar groen in dit plan. We vergroenen onze fysieke leefomgeving en daar is ChristenUnie/SGP blij mee. In dit kader vinden wij het experiment met deelauto’s ook wel een leuke. Ook een mooi voorbeeld van concretisering van het coalitieakkoord. Er is altijd nog een terugvaloptie met 5 extra parkeerplaatsen. Wel vinden we het van belang dat de terugvaloptie goed is geborgd en dat hier later geen gedoe over kan ontstaan. Maar onze fractie houdt deze plek liever nu groen! Daarnaast staat het, zoals gezegd, in ons coalitieakkoord deelmobiliteit beschreven.
Voorzitter, een goed plan voor Moerkapelle, de scholen, de voetbalvereniging en woningzoekende in het goedkopere segment.
Dankuwel!
Met vriendelijke groet,
Willem-Jan Verdoes

« Terug