Inbreilocaties Zuidplas

CU/SGP staat voor het dorpse karakter van onze dorpen. En juist daarom is CU/SGP op zoek naar locaties waar de dorpse kwaliteit nu onder de maat is. Leegstaande of vervallen panden waar iets nieuws ontwikkeld kan worden, woningen voor starters bijvoorbeeld.
Weet u/jij zo'n locatie in Zuidplas? Onze fractie wil concreet aan de slag met uw suggestie

Mijn suggestie voor een in