Biddag 2022: Geknield werken

sparrenboom.PNG
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 8 maart 2022 om 13:00

Biddag 2022: Geknield werken

Volgende week, op woensdag 16 maart, worden we geroepen om onze stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezing. Dat is een groot voorrecht. Er valt veel te kiezen in onze gemeente Zuidplas. Zéker in deze oorlogstijd in Oekraïne en de oorlogsdreiging vanuit Rusland worden we ons er nog meer van bewust dat het een zegen is om in vrijheid te leven en te stemmen. Vrijheid en democratie zijn verre van vanzelfsprekend.

Maar vóórdat we onze stem mogen laten horen bij de gemeenteraadsverkiezing, richten we ons tot de Heere God. Deze week is het biddag voor gewas en arbeid. Vóórdat we aan de ‘stem-arbeid’ gaan bidden we samen. Hij is de Almachtige, die in Jezus Christus Zijn gezicht heeft getoond. Bóven alle partijen en regeringsleiders uit regeert de Heere God onze wereldgeschiedenis. Dat geeft vertrouwen. Want één ding is zeker: God gaat Zijn ongekende gang naar Zijn Koninkrijk toe. Dán is er geen oorlog meer. Dán is er geen pijn en verdriet meer. Dán zal er vrede en gerechtigheid zijn. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

We bidden in afhankelijkheid tot de Heere God. Onze lichaamshouding kan daarvan een uiting zijn. Bidden kan op allerlei manieren. Ook op onze knieën, zoals Daniël op de knieën voor het open raam bad. Of zoals Paulus de knieën boog, wanneer hij bad voor de gemeente. Met gebogen knieën bidden wij tot God om liefde, wijsheid, geloofsvertrouwen en kracht. Concreet en praktisch: we bidden voor de kerken in onze woonplaats en buurt. Maar dat zeker niet alleen. We bidden voor bestuurders en politici van de gemeente Zuidplas. We bidden voor scholen in onze dorpen: voor leerlingen en onderwijzend personeel. We bidden voor hulpverleners, huisartsen, werkers in de verpleeghuizen, thuiszorgwerkers en zoveel meer. We bidden voor onze winkeliers en ondernemers, die zulke zware coronajaren achter de rug hebben. We bidden voor sportverenigingen en andere vrijetijdclubs. We laten – kortom - onze stem bij de Heere God horen voor iedereen die in één van de dorpskernen van onze gemeente Zuidplas woont en werkt.

Ná het bidden staan we op. Om aan de slag te gaan. Om eerst een goede keuze te maken in het stemhokje. Om daarna samen recht te doen en het goede te zoeken voor alle mensen. 

Ds. J.W.Sparreboom, Nieuwerkerk aan den IJssel

Deel dit bericht