Biddag 2022: Opgeheven handen

vanassen.PNG
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 7 maart 2022 om 08:41

Biddag 2022: Opgeheven handen

Het was een veel voorkomend gebedshouding in het oude Israël, bidden met opgeheven handen. Lege handpalmen naar de hemel opgeheven. Een gebed of God ze wil vullen met Zijn zegen. Onmisbaar, want ‘aan Gods zegen is alles gelegen’. Dat geldt ook voor de politiek. Iemand zei eens: ‘God regeert de wereld door de gebeden van Zijn kinderen.’

Na twee jaar coronavirus en coronamaatregelen zijn we er des te meer achter gekomen dat onze handen zo vaak leeg zijn. En ook hoe belangrijk het is dat we een overheid hebben die wijze besluiten maakt die goed zijn voor een ieder. En zeker ook: dat er christenpolitici zijn die zich in dat werk laten leiden door het Woord van God.

Ook op biddag willen we onze overheid opdragen aan Gods genadetroon. Daarbij denken we in het bijzonder aan de gemeenteraadsverkiezingen die de week na biddag plaatsvinden. Wat hebben we het juist vandaag de dag nodig dat er politici zijn die werken vanuit de kracht en wijsheid die God geeft en die vanuit de liefde van Jezus Christus zich inzetten voor medebewoners van gemeente Zuidplas.

Zouden we er niet naar verlangen dat die stem steeds meer gehoord wordt? Juist nu zoveel onder druk staat in onze samenleving. Christelijke politiek wil altijd verbindend werken. Ze laat de ander niet los omdat ze de Ander kent. Het is met Daniël je afhankelijk weten van de troon die in de hemel staat. Er wordt geregeerd. De hoogste Overheid heeft zijn lagere overheden. In die afhankelijkheid mag er zegenrijk bestuurd worden. In dat besef komen we op biddag ook bijeen in Gods huis, om te bidden voor ons koninklijk huis, onze regering, ministers, landelijke, regionale en lokale overheden, voor burgermeesters en wethouders.

We hebben veel om dankbaar voor te zijn. Daar horen zeker ook de christelijke politiek en haar politici bij. Laten we dat koesteren. Hoe kunnen we dat beter doen door onze handen op te heffen tot Hem die in de hemel zit en onze stem met wijsheid uit te brengen.

Ds. B.J. van Assen, Moerkapelle