Schriftelijke vragen woonopgave senioren

seniorenwoning.JPG
W.J. Verdoes 3 - Nieuwsbericht
Door Willem-Jan Verdoes op 14 oktober 2020 om 15:08

Schriftelijke vragen woonopgave senioren

Geacht college,

Uit het woonopgaveonderzoek dat ANBO samen met ActiZ eind vorig jaar (2019) heeft uitgevoerd blijkt dat de impact van de (dubbele) vergrijzing in veel gemeenten niet goed doordringt. Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren.

Mensen willen (en moeten) langer thuis blijven wonen en hun zelfstandigheid behouden. Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren 80 flink gestegen. Mensen met een licht zorgprofiel vallen echter in een gat sinds de afbouw van de traditionele verzorgingshuizen. Er zijn groeiende wachtlijsten bij de verpleeghuizen en niet alle huizen zijn geschikt voor deze groep ouderen. Mensen willen wel verhuizen maar omdat er te weinig doorstroommogelijkheden zijn, blijven ouderen nu vaak wonen in te grote huizen die ongeschikt zijn. Het niet doorstromen is ook nadelig voor starters en jonge gezinnen die geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden in deze overspannen woningmarkt. Om die reden de volgende vragen;

  1. Heeft het College inzicht hoeveel senioren in de gemeente een toenemend beroep op zorg doen en eigenlijk niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen? En wat gaat het College hieraan doen?
  2. Heeft het College inzicht in de geplande woningvoorraad zowel in de koopsector, als in de sociale huur en vrije huursector en wat voor woningen dit zijn en hun ligging? En in de plannen voor woonvoorzieningen voor senioren waar ook zorg geboden kan worden?
  3. Hoe kan de gemeente lokale partijen meer faciliteren om deze plannen (sneller) uit te voeren? En wat gaat het College hier concreet aan doen?
  4. Is er al vooruitgang geboekt met het concept Knarrenhof’?
  5. We hebben begrepen dat er een contactpersoon was voor het concept Knarrenhof. Is er bij de gemeente nog een contactpersoon voor het concept Knarrenhof? Zo niet, bent u bereidt weer een contactpersoon aan te stellen?
  6. Heeft het college zicht op geschikte locaties voor de realisatie van een Knarrenhof?
  7. Wil het college bij de ontwikkeling van nieuwbouw Zevenster een optie Knarrenhof meenemen?

 

 

Wijze van beantwoorden: schriftelijk

 

Namens de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas.

 

Willem-Jan Verdoes

Deel dit bericht