Schriftelijke vragen: Voortgang ontwikkelingen Moerkapelse Zijde 8-10 Moerkapelle

moerkapelsezijde.jpg
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 18 juni 2020 om 12:36

Schriftelijke vragen: Voortgang ontwikkelingen Moerkapelse Zijde 8-10 Moerkapelle

Geacht college,

Al vele jaren is de entree centrum van het dorp Moerkapelle ontsiert door een hekwerk om een stuk grasland gelegen aan de Moerkapelse Zijde 8-10. Ooit heeft op dit perceel een pizzeria gestaan die in 2012 afgebroken is.

Een aantal winkeliers uit Moerkapelle hebben tijdelijk het perceel opgeknapt door het poten van planten en het regelmatig maaien van het grasland. Echter dit is geen blijvende oplossing van het perceel waar het huidige bestemmingsplan de bouw van een 9-tal starterswoningen mogelijk maakt. Toch lukt het maar niet om op dit particuliere stuk grond deze starterswoningen te realiseren.

CUSGP wil graag een verbetert aanzien van de entree van Moerkapelle en zet zich al jaren in voor het realiseren van starterwoningen voor onze jongeren.
Kortom een win-winsituatie voor deze locatie, enerzijds verfraaiing van de entree centrum Moerkapelle en anderzijds de realisatie van een aantal broodnodige starterswoningen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie ChristenUnie/SGP de onderstaande vragen:

  1. Is het college bekend met de huidige situatie op perceel Moerkapelse Zijde 8-10 in Moerkapelle?
  2. Welke stappen zijn er tot nu toe ondernomen om tot ontwikkeling te komen op deze locatie?
  3. Bent u bereidt om met de huidige ontwikkelaar in gesprek te gaan en bovenstaande te bespreken waarbij de boodschap is een spoedige ontwikkeling op dit perceel? (Graag antwoord nader toelichten).
  4. Bent u bereidt eventueel de gronden van deze ontwikkelaar over te nemen en/of zelf een andere ontwikkelaar in de arm te nemen die tot snelle realisatie kan over gaan?
  5. Is het college met onze fractie van mening dat een aanzicht van een dorp er fraai uit dient te zien?

Namens de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas.

Peter Molenaar

Deel dit bericht