Blijf terughoudend met evenementen op zondag

Ruimte voor rust
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 27 juli 2019 om 20:50

Blijf terughoudend met evenementen op zondag

Ongeveer twee weken geleden vond op de Willem-Alexander roeibaan in de Eendragtspolder de World Cup Rowing plaats. Dit driedaagse evenement duurde van vrijdag 12 juli tot en met zondag 14 juli. De afgelopen jaren zijn er vaker evenementen geweest op de roeibaan. Ook de gemeente Zuidplas was dan zichtbaar aanwezig.

Nieuw bij dit evenement was dat de gemeente zelf ook een aantal activiteiten heeft georganiseerd op de zondag. Concreet ging het om een ontbijt voor ondernemers, de lancering van een nieuw gebiedsprofiel en – daaraan gekoppeld – de ondertekening van een aantal overeenkomsten. Als ChristenUnie/SGP zijn we daar teleurgesteld over.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “In het college heb ik dan ook tegen dit plan gestemd. Voor een wethouder overigens geen besluit dat je lichtvaardig neemt. Besluiten van het college zijn namelijk vrijwel altijd unaniem. Met mijn stem tegen heb ik dan ook een duidelijk signaal af willen geven over de grote waarde die ik hecht aan de zondag als dag voor rust en bezinning, waarop we er stil bij mogen staan dat er meer is dan het hier en nu”.

Fractievoorzitter Cock van der Spek vult aan: “We leven in een tijd waarin er veel druk ligt op individuen en gezinnen. Wat ons betreft onderschatten we in onze samenleving dan ook erg hoe positief een collectief moment van rust is. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van risico’s op burn-outs. Er zijn dus niet alleen principiële, maar zeker ook maatschappelijke argumenten om te pleiten voor de zondagsrust”.

Tegelijk beseffen we ons ook dat er in onze tijd heel verschillende opvattingen zijn over de rust op zondag. Met de coalitiepartners hebben we daarom afgesproken dat het beleid ten aanzien van onder andere evenementen en openstelling van winkels op zondag alleen aan de orde is wanneer we het daar als coalitiepartijen over eens zijn. En één van de vijf principes in ons eigen verkiezingsprogramma is “ruimte voor rust”. In dat kader blijven we ons – in college en raad – inspannen om de zondagsrust te behouden en waar mogelijk bevorderen.

Deel dit bericht