Mondelinge vragen omtrent de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen.

verkeerssituatie zevenhuizen
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 15 juni 2019 om 16:59

Mondelinge vragen omtrent de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen.

Vragen voor het mondeling ‘vragen kwartier actualiteit’ tijdens de gemeenteraad van dinsdag 18 juni 2019

Namens VVD/CDA/ChristenunieSGP

Bovenstaande fracties hebben kennis genomen van de onrust die is ontstaan na de informatie avond over de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen.

Wat in eerste aanleg opvalt is dat er voor een andere variant is gekozen dan eerder met de gemeenteraad en de inwoners gedeeld. Daarnaast valt op dat de beoogde verkeerssituatie, ondanks de te nemen maatregelen, toch op punten als onveilig kan worden bestempeld.

Gezien de korte tijd waarbinnen de veilige verkeerssituatie moet worden gerealiseerd is het zaak dat er z.s.m. duidelijkheid, beantwoording en actie moet komen. Om die reden dienen wij deze vragen in voor het ‘vragen kwartier actualiteit’ van de eerstvolgende raadsvergadering.

De gezamenlijke fracties hebben daarom de volgende mondelinge vragen aan het college:

Waarom is er gekozen voor een andere variant, dan eerder gepresenteerd bij de informatiebijeenkomst bij Dekker Zevenhuizen (ergens 3e kwartaal 2018)?

  1. Wat maakt, in ogen van het college, deze variant (zonder rotonde) meer geschikt dan de eerdere variant (met rotonde)? 
  2. Door het wegvallen van de rotonde ontstaat er ook tussen het Nijverheidscentrum en de Noordelijke Dwarsweg een mogelijk gevaarlijke situatie. De kinderen moeten nu namelijk nog ergens de oversteek maken naar andere kant van de Zuidplasweg of BK weg. Wat gaat het college doen om het oversteken veilig te laten verlopen?
  3. Wat is de planning van de werkzaamheden voor de nu voorliggende plannen?
  4. Is het college bereid, in overleg met VVN en inwoners, de nu voorliggende plannen te herzien? En zo ja, wat wordt dan hiervan de planning en realisatie voor aanvang van het schooljaar dan nog te realiseren?
  5. Is het college bereid evt tijdelijke maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren? Denk aan oversteekplaatsen met stoplichten, verkeerregelaars, etc.
  6. Wat gaat het college doen in de richting van de bezorgde inwoners van Zevenhuizen? Gaat het college hier nog over communiceren? Komt er op zeer korte termijn nog een nieuwe informatiebijeenkomst, waarbij de geluiden en ideeën van de inwoners kunnen worden mee genomen?

Annika van Gerwen,

Plv. fractievoorzitter VVD Zuidplas

Tinet de Jonge

Fractievoorzitter CDA Zuidplas

Cock van der Spek

Fractievoorzitter Christen Unie / SGP

Deel dit bericht