Schriftelijke vragen Koerswijziging Omroep Zuidplas

Geschiedenis - Snelle Sluis.jpg
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 28 januari 2019 om 17:42

Schriftelijke vragen Koerswijziging Omroep Zuidplas

Geacht College,

De fractie van ChristenUnie/SGP heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit van Omroep Zuidplas om op korte termijn een nieuwe koers in te zetten. Dit moet er toe leiden dat o.a. alle religieuze programma’s zullen worden aangepast en heeft er reeds toe geleid dat zowel de voorzitter van de omroep als een lid van de redactieraad (vertegenwoordiger kerken) hun functie hebben neergelegd.

https://omroepzuidplas.nl/artikel/2019/01/25/koerswijziging-omroep-zuidplas

Ons bereikt tevens het signaal dat hiermee de best beluisterde programma’s van de omroep zullen worden geschrapt en dat de vele vrijwilligers die deze programma’s verzorgen evenmin bij de koerswijziging van de omroep zijn betrokken en nu gedesillusioneerd afhaken.

Hoewel het college geen directe invloed heeft op de programmering van Omroep Zuidplas, adviseert de gemeente wel over het Programmabeleid Bepalend Orgaan.

De fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas heeft naar aanleiding van bovenstaand bericht de volgende vragen:

  1. Klopt de mededeling op de website van Omroep Zuidplas dat het bestuur van Omroep Zuidplas geen directe invloed heeft op de inhoud van programma’s maar dat deze bevoegdheid conform de eisen van de Mediawet berust bij het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)?
  2. Is het college het met onze fractie eens dat de samenstelling van het PBO representatief moet zijn en affiniteit moet hebben met de verschillende maatschappelijke sectoren en doelgroepen in Zuidplas? Heeft het college mogelijkheden om de representativiteit van het PBO (en daarmee van de programmering) te bevorderen en zo ja, welke? Heeft het college bij haar laatste advies met betrekking tot het PBO van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe functioneert dit PBO van Omroep Zuidplas en welke doelgroepen vanuit de samenleving zijn erin vertegenwoordigd?
  4. Is het besluit tot koerswijziging van Omroep Zuidplas in het PBO besproken en heeft de  gemeente daar ook over geadviseerd? Zo ja, wanneer heeft die bespreking plaatsgevonden en welk advies heeft de gemeente daarover uitgebracht? Wat heeft het PBO met het advies van de gemeente gedaan? Als daarvan is afgeweken, welke argumentatie is daarvoor   aangevoerd?

 Namens de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas.

Willem-Jan Verdoes

Deel dit bericht