Schriftelijke vragen Herontwikkeling huidige schoollocaties Moerkapelle

Mk Dorpscentrum.jpg
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 11 januari 2019 om 11:30

Schriftelijke vragen Herontwikkeling huidige schoollocaties Moerkapelle

Een jaar geleden heeft onze fractie vragen gesteld met betrekking tot de schoollocaties in Moerkapelle. Over ruim een maand zullen beide scholen verhuisd zijn naar de nieuwe locatie. De CU/SGP ziet graag een snelle herontwikkeling op beide vrijkomende schoollocaties. Om verpaupering tegen te gaan en omdat de markt goed is. Onze gedachten gaan op de beoogde locaties uit naar woningbouw voor ouderen en jongeren. Wij zijn benieuwd naar de voortgang van dit proces en hebben daarbij de volgende vragen:

1. Wanneer wordt de Raad geïnformeerd over de uitgewerkte denkrichtingen van het College en kunnen uitgangspunten voor de herontwikkeling worden meegegeven?

2. Deelt het College de mening van onze fractie dat voor beide locaties vooral gekeken moet worden naar woningbouw voor zowel ouderen als jongeren? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe gaat u het participatietraject vormgeven?

 

Met vriendelijke groeten,

Cock van der Spek

Fractie ChristenUnie/SGP

Deel dit bericht