Zonnepaneel mag niet leiden tot hogere WOZ-waarde

Ruimte voor rust
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 11 september 2018 om 18:27

Zonnepaneel mag niet leiden tot hogere WOZ-waarde

Via deze weg stelt de fractie ChristenUnie/SGP Zuidplas u op te hoogte van de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van berichtgeving over een eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De ChristenUnie/SGP Zuidplas fractie wil duidelijkheid over de manier waarop in de gemeente Zuidplas bij de WOZ-taxatie omgegaan wordt met investeringen in duurzaamheid door huiseigenaren.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan dat zonnepanelen onroerend goed zijn. Dit betekent dat dit invloed kan hebben op de hoogte van de WOZ waarde van de woning. De ChristenUnie/SGP fractie is van mening dat huiseigenaren die hun huis verduurzamen op deze manier gestraft worden. 

Na aanleiding daarvan heeft de fractie de volgende schriftelijke vragen:

 

1.      Bent u bekend met de recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat zonnepanelen onroerend goed zijn en daarom mee mogen wegen bij de hoogte van de WOZ-waarde van een woning. (https://www.uitspraken.nl/uitspraak/gerechtshof-arnhem-leeuwarden/bestuursrecht/belastingrecht/hoger-beroep/ecli-nl-gharl-2018-3558 )

2.      Hoe wordt op dit moment omgegaan met de aanwezigheid van zonnepanelen bij de WOZ-taxatie in Zuidplas, zijn deze waarde verhogend?

3.      Geldt dit ook voor andere duurzaamheidsinvesteringen zoals het hebben van een aardwarmte-pomp?

4.      Bent u het met de fractie van ChristenUnie/SGP eens dat investeringen in duurzaamheid niet beboet moeten worden met een hogere lokale belastingaanslag?

5.      Is het college voornemens om deze wijze van WOZ-waardebepaling in Zuidplas door te voeren?

6.      Welke mogelijkheden binnen de wet WOZ hebben wij als gemeente om dit te voorkomen?

 

Namens de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas.

Willem-Jan Verdoes 

Deel dit bericht