Laatste raadsvergadering voor reces.

Denken in mogelijkheden
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 10 juli 2018 om 19:44

Laatste raadsvergadering voor reces.

Op 10 juli 2018 was de laatste vergadering voor het zomerreces van 2018.

Bijdrage Voorjaarsnota door Dagmar Ambachtsheer

Beste voorzitter, zal mijn nieuwigheid zijn... maar VOORJAARsnota behandelen na al een paar weken tropisch weer geeft toch de vraag waarom deze nota zo heet. Als we de afwijkingen na 3,5 maand bespreken, terwijl we al weer 2,5 maand verder zijn en de volgende rapportage, de najaarsnota alleen nog maar geschiedenis behandelen, vraag ik me, wellicht naïef in uw ogen, af: kan dit niet anders? Kunnen we de voortgang niet effectiever behandelen dan we nu doen?

En als onze fractie kijkt naar de inhoud van de VJN dan missen we ook hier, net als bij de jaarstukken de reflectie op het beoogde maatschappelijk resultaat.

Op de inhoud zoomen in op 3 onderdelen, ruimte, financiën en het sociaal domein. Om te voorkomen dat onze punten in het vergadergeweld van vandaag ondersneeuwen heb ik een paar symbolen meegenomen om onze punten te bekrachtigen.

Klik hier om de bijdrage verder te lezen.

-------

Bijdrage Jaarstukken 2017 door Johan Snoei

De jaarstukken 2017 markeren feitelijk het einde van de tweede coalitieperiode van de gemeente Zuidplas. En was het in financieel opzicht in de eerste periode vooral kommer en kwel, de tweede periode kende in dat opzicht een aanzienlijke gunstiger gesternte. Het vorige college kon jaarlijks ‘zwarte cijfers’ laten zien en dat is op zich natuurlijk een mooie prestatie.

Dat gezegd hebbend, nu naar de inhoud van de jaarstukken. Onze fractie wil daarbij de volgende drie onderwerpen inbrengen:

  1. Het gebrek aan inzicht in de maatschappelijke effecten,
  2. het verschil tussen de beelden uit het jaarverslag en die in de samenleving, en
  3. enkele financiële kanttekeningen en opmerkingen bij de jaarrekening.

Klik hier om de bijdrage verder te lezen.

-------

Bijdrage Collegeprogramma 2018-2022 door Peter Molenaar

Samen verder bouwen aan Zuidplas, de titel van het coalitieakkoord en collegeprogramma van de fracties VVD, ChristenUnie/SGP en CDA.

En dat is wat CUSGP wil, verder bouwen aan onze mooie gemeente Zuidplas, daarbij staan voor onze dorpen en CUSGP neemt hier haar verantwoording samen met de VVD en het CDA. Maar het verder bouwen aan Zuidplas doen we niet alleen, dat willen we doen met de hele raad en met de inwoners, organisaties en onze ondernemers.

Allereerst complimenten richting college, voor de snelheid waar zij uit de startblokken is gekomen. Drie maanden na de verkiezingen presenteerde zij het collegeprogramma.

Klik hier om de bijdrage verder te lezen.

Deel dit bericht