Installatie College

installatiecollege
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 15 mei 2018 om 12:45

Installatie College

We zijn al weer enige weken onderweg met het nieuwe college. 

Lees hier de bijdrage van onze wethouder Jan Willem Schuurman.

Voorzitter,

Wij staan voor onze dorpen. Die slogan herkent u ongetwijfeld direct: het was de titel van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie/SGP, die we talloze keren hebben geciteerd tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Inmiddels zijn we een kleine twee maanden én een coalitieakkoord tussen VVD, CDA en ChristenUnie/SGP verder. Allereerst een kort woord over de periode die achter ons ligt, die van de totstandkoming van dit akkoord.

Daarbij wil ik - ook vanaf deze plaats - onze dank uit spreken naar de ambtelijke ondersteuning, en in het bijzonder naar Peter van Vugt en Lennart de Priëlle.  

De gesprekken van de afgelopen tijd geven ons ook vertrouwen in de samenwerking met VVD en CDA. Conclusie van de afgelopen weken is voor ons dat onze partijen inhoudelijk veel raakvlakken hebben en dat we elkaar op een goede manier aanvullen. Nu staan we voor de uitdaging om - met behoud van eigen identiteit - een eenheid te gaan vormen. Een beetje zoals die dorpen van Zuidplas. Wij zien daar naar uit.

Betekent dit dat het een vlekkeloos proces was, voorzitter? Terugkijkend is er ten minste een ding dat we anders hadden moeten doen: met PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66 hadden we moeten verkennen of en hoe we hun ambities een plek kunnen geven in dit akkoord. Dat is niet gebeurd, daar hebben we iets recht te zetten de komende jaren.

Juist dit akkoord op hoofdlijnen biedt wat ons betreft alle ruimte voor samenwerking met andere partijen. Onze fractie staat dan ook open voor alle goede ideeën en wil zich ervoor inspannen om er, ook al zullen er altijd situaties blijven waarin dat niet lukt, om er zoveel als mogelijk met elkaar uit te komen.

Dan de inhoud van het akkoord. ChristenUnie/SGP herkent zich in de koers die daarin wordt uitgezet. Wie de inleiding leest, ziet namelijk ten minste drie van onze principes overduidelijk terug:

  • Iedereen doet mee is herkenbaar in de ambities voor een inclusieve samenleving: jong en oud, al dan niet met een ondersteuningsvraag: wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen.

  • Denken in mogelijkheden herkent u in de ambities voor een faciliterende overheid en uitstekende dienstverlening. Wij zijn blij dat we zo ons steentje bij kunnen dragen aan een goed ondernemersklimaat.

  • In de ambities voor een toekomstbestendig Zuidplas herkennen wij ons principe geen rekening naar de toekomst. Zo ligt de ladder – juist ook met het oog op onze kinderen – hoog als het gaat om duurzaamheid.  

Voor onze andere twee principes moet je wat beter kijken, maar ook die hebben hun weg gevonden naar dit akkoord.

  • Ruimte voor rust onder andere in de ambitie om ons hard te maken voor het gezin, ofwel een stabiele thuissituatie van kinderen, en ons in te zetten voor meer ondersteuning en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers.

  • Onze grenzen kennen herkent u onder andere in de aandacht voor versterken van de kwaliteiten van onze dorpen, het bouwen van levensloopbestendige woningen en woningen voor jongeren en starters en de aandacht voor de bereikbaarheid van onze dorpen. Daarnaast zijn we blij met de ambitie om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren met het oog op mindervaliden en – in het algemeen - de extra middelen die we in gaan zetten voor verdere verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Voorzitter, is daarmee alles rozengeur en maneschijn voor ChristenUnie/SGP? Zeker niet... Wij waren, zijn en blijven en warm pleitbezorger van een gemeenschappelijke rustdag op zondag. Het liefst zouden wij de openstelling van winkels terugdraaien, maar alles overwegend kunnen wij leven met de afspraak dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Wel is het goed dat we het beleid rondom de openstelling van winkels - zoals voor al ons beleid geldt - evalueren.

En voorzitter, kan ChristenUnie/SGP nu op haar lauweren rusten? Niets is minder waar. Het echte werk begint nu pas. The proof of the pudding is in the eating zeggen de Engelsen dan. De komende vier jaar moet dit akkoord handen en voeten krijgen.

Voorzitter, het is tijd om de handen uit de mouwen te steken, om samen verder te bouwen aan Zuidplas. ChristenUnie/SGP wenst ons als gemeenteraad en het nieuwe college daarbij van harte Gods onmisbare zegen toe!

Deel dit bericht

Labels: