Samen verder bouwen aan Zuidplas

Duo 1 - Topbanner
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 26 april 2018 om 18:30

Samen verder bouwen aan Zuidplas

Woensdag 25 april hebben VVD, ChristenUnie/SGP en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. De fractie van ChristenUnie/SGP kon afgelopen dinsdag volmondig instemmen met het akkoord. Onderhandelaar Cock van der Spek daarover: “Dit akkoord bevat heel veel elementen die wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Een goed voorbeeld daarvan is het streven naar een inclusieve samenleving. Dat sluit naadloos aan bij ons principe Iedereen doet mee”.

Akkoord op hoofdlijnen
Het coalitieakkoord is een zogenaamd akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat er vooral ambities worden beschreven. De uitwerking daarvan is aan een nieuw college van B&W.

Jan Willem Schuurman, de andere onderhandelaar namens ChristenUnie/SGP: “We hebben een paar heel concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat er meer geld komt om de kwaliteit van het openbaar groen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder-validen te verbeteren. Maar op heel veel terreinen geldt dat het werk nu pas echt begint. De komende jaren gaat ChristenUnie/SGP zich hard maken om de concrete ideeën uit ons programma te realiseren.”

Handhaving huidige situatie rondom zondagsrust
Heet hangijzer in de onderhandelingen was de zondagsrust. Op dat punt lagen de standpunten van VVD en ChristenUnie/SGP ver uit elkaar. Cock van der Spek vertelt: “Uiteindelijk hebben we afgesproken dat we het huidige beleid handhaven. Dat betekent dat de gemeentewerf op zondag gesloten blijft, maar ook dat de winkels iedere zondag vanaf 12:00 open kunnen. Dit beleid wordt de komende periode nog wel geëvalueerd door het college. Naar aanleiding van die evaluatie kan een debat worden gevoerd in de gemeenteraad.”

Jan Willem Schuurman voorgedragen als wethouder
Als onderdeel van de nieuwe coalitie levert ChristenUnie/SGP één wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders. Daarvoor is Jan Willem Schuurman voorgedragen. Hij krijgt een brede portefeuille, met de volgende thema’s: Werk en Inkomen, Economische Zaken, Dienstverlening, Inwoner- en ondernemersparticipatie, implematie van de Omgevingswet, Verkeer en Vervoer en het Beheer Openbare Ruimte.

Schuurman: “Ik vind het een enorme eer om aan de slag te mogen als wethouder van Zuidplas. Ik mag onder meer aan de slag met de bereikbaarheid van onze dorpen en het verder verbeteren van de samenwerking met ondernemers. Dat zijn onderwerpen die onze partij na aan het hart liggen.“

Aart Slobbe keert terug als raadslid
Doordat Jan Willem Schuurman wethouder wordt, ontstaat er een vacature in de gemeenteraad. Die vacature wordt ingevuld door Aart Slobbe. Hij nam een kleine maand geleden afscheid, maar keert nu dus terug. Slobbe: “Ik keer tijdelijk terug in een  fractie met veel nieuwelingen. Ik hoop wat kennis en ervaring over te kunnen dragen aan de jonge garde. Naar verwachting draag ik het stokje medio 2020 over aan Ard Bakker, die de komende periode eerst een recent gestarte opleiding hoopt af te ronden.”

Cock van der Spek gekozen als fractievoorzitter
Nu de definitieve samenstelling van de fractie voor de komende jaren bekend is, heeft de fractie ook een fractievoorzitter gekozen. Dat is Cock van der Spek. Van der Spek: “Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. We hebben als team, met ervaren en nieuwe krachten, met kwaliteiten die elkaar echt aanvullen. Maar bovenal gaan we aan de slag in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader, biddend om Zijn leiding en zegen over ons werk.” 

Klik hier om naar het coalitieakkoord te gaan.

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: