Biddag en de gemeenteraadsverkiezingen

Dominee Harinck - verkleind
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 13 maart 2018 om 22:30

Biddag en de gemeenteraadsverkiezingen

Het tweede artikel over biddag is geschreven door ds. W. Harinck, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle. Op 14 maart is het biddag, op 21 maart kunt u stemmen. "De volgorde spreekt mij daarbij aan. Eerst bidden en dan stemmen."

Op 14 maart gaan de kerkdeuren open en komt de christelijke gemeente op veel plaatsen samen om biddag te houden voor gewas en arbeid. Een week later, op 21 maart, worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Beide data zijn belangrijk voor onze gemeente Zuidplas.

De volgorde spreekt mij daarbij aan. Eerst bidden en dan stemmen. De Bijbel zegt dat de overheid een dienaar (liturg) is van God. In het pastoraalonderwijs van Paulus heeft de oproep om voor de overheid te bidden een belangrijke plaats. De biddag is daar voor de christelijke gemeente een goede gelegenheid voor. Het gebed dringt te meer omdat de uitslag van de verkiezingen belangrijk is voor de politieke verhoudingen en het toekomstig beleid. 

Op biddag vragen wij om Gods zegen voor het jaarseizoen dat voor ons ligt. Gods zegen is onmisbaar bij ons dagelijks werk, het onderwijs voor de kinderen en jongeren, onze persoonlijke levensomstandigheden als gezondheid, enz. Maar diezelfde zegen van God is nodig voor onze regering en ons koningshuis, de plaatselijke politiek, de burgemeester en de wethouders. In ons gebed denken we ook graag aan christenpolitici die zich door God geroepen en door de mensen gekozen weten. Staande op het fundament van Gods Woord en Gods goede en heilige geboden willen zij verantwoordelijkheid dragen voor het plaatselijke, provinciaal en landelijk bestuur. Het is van groot belang dat Gods Naam en waarheid beleden wordt in vergaderingen van onze overheid. Het Woord van God gaat toch over alles? En je ziet er toch naar uit dat de gehoorzaamheid aan Christus en het Evangelie ook in de samenleving gezien wordt?

Er was een biddende Daniël in Babel, een biddende Paulus in Rome, een biddende Timotheüs in Efeze… Zijn wij een biddende gemeente, een biddende burger in Zuidplas? We wonen in een prachtig land en Zuidplas is een fijne gemeente. Maar er zijn ook zorgen, grote zorgen. Christelijke normen en waarden kalven af. Zondagsrust staat zwaar onderdruk. De Bijbelse visie op huwelijk en gezin ligt opengebroken. Minderbedeelden hebben steun nodig. Verslavingsproblemen m.n. onder jongeren vragen aandacht, enz. Daarom is het gebed om wijsheid, om daadkracht, om Gods leiding en zegen voor de overheid onze plicht. Het gebed wordt steeds belangrijker bij een toenemende secularisatie. Een christen draagt het gezag van de overheid biddend mee, te meer omdat de dagen boos zijn en de tijd voorts kort is. Maak van uw, jouw stem een biddende stem.  

Ds. W. Harinck, Moerkapelle

Labels: