Biddag 2018: Staan voor onze dorpen

Dominee Methorst - verkleind
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 13 maart 2018 om 17:15

Biddag 2018: Staan voor onze dorpen

De biddag voor gewas en arbeid valt dit jaar op 14 maart, precies een week voor de verkiezingen. Twee predikanten uit de gemeente Zuidplas schrijven voor biddag een artikel op onze site. Ds. H.I. Methorst, hervormd predikant uit Nieuwerkerk aan den IJssel, schrijft over bidden én danken.

Bidden en danken gaan hand in hand. Wie bidt voor de overheid, dankt ook voor de overheid. Laten we er trouwens mee beginnen: dankbaar zijn. Daar is alle reden voor. Denkend aan de mooie dorpen in Zuidplas, lettend op de rust in onze dorpen, kijkend naar onze lokale overheid.

Alle reden om dankbaar te zijn, ook voor ons als inwoners van de gemeente Zuidplas. Dankbaar voor vrede en veiligheid, voor rust en ruimte. Bidden en danken gaan hand in hand. Ook voor ons.

Daarom: op de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid bidden we voor de gemeenteraadsverkiezingen, die een week later plaatsvinden. We bidden voor mannen en vrouwen die ons in de burgerlijke gemeente (gaan) regeren. We bidden om wijsheid voor hen die dat doen met een geopende Bijbel in hun hoofd en in hun hart. Maar niet minder bidden we voor degenen die op een andere manier in het leven staan.

We bidden echter niet tot God zonder Hem eerst te danken. Wat hebben we veel goeds ontvangen, ook in onze lokale overheid. Bidden en danken gaan hand in hand.

Zó staan we voor onze dorpen. De handen uit de mouwen, jazeker. Maar éérst onze handen vouwen. Dankend. Biddend. Denkend in mogelijkheden. Vooral hopend op God, voor Wie alle dingen mogelijk zijn. Wat wij als mensen voor onmogelijk houden, is mogelijk voor God.

En jawel, ook daar danken we voor: God is de Almachtige. En juist daarom bidden we ook tot Hem. Verwachtend en hopend. Zo staan we voor onze dorpen. Zo steunen we onze overheid. We dragen haar door onze gebeden. En we zijn dankbaar voor haar merkbare betrokkenheid bij de kerken en geloofsgemeenschappen in onze dorpen.

We staan voor onze dorpen. Biddend en dankend. In het besef en in het geloof dat God alle dingen regeert door Zijn krachtig Woord.

Ds. H.I. Methorst, Nieuwerkerk aan den IJssel

Labels: