Wat heeft hondenbelasting met verkiezingen te maken?

Hond
Door op 1 februari 2018 om 09:30

Wat heeft hondenbelasting met verkiezingen te maken?

Raadslid Bert Doek vindt het zorgelijk dat de gemeenteraad beknibbelt op het budget voor groenonderhoud. En dat het CDA zich ineens druk maakt over de overlast van hondenpoep en over de bestediging van de hondenbelasting. Terwijl ze vorige week nog tegen het voorstel van de ChristenUnie/SGP hierover stemde. Lees zijn blog!

Nog een kleine twee maanden en dan zijn er verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s zijn nu wel ongeveer klaar en er wordt nagedacht over de thema’s waarmee partijen zich willen onderscheiden. Dat heeft de ChristenUnie/SGP uiteraard ook gedaan. Daarbij proberen we niet alleen voort te bouwen op onze inzet van de afgelopen vier jaar, maar we hebben ook ons oor te luisteren gelegd bij inwoners uit al onze dorpen.   

Uit die gesprekken blijkt dat inwoners de aanwezigheid van groen in Zuidplas erg waarderen, maar ook veel waarde hechten aan goed onderhoud. En over dat onderhoud bestaan veel klachten. Dat betekent dat we in ieder geval niet moeten beknibbelen op het beschikbare budget voor groenonderhoud. En dat is nu juist waar de raad vorige week wel voor koos. Alleen de ChristenUnie/SGP stemde hier tegen. Wat was er aan de hand?

Vorige week werd tijdens de behandeling van de nota dierenwelzijn voorgesteld de extra kosten te betalen uit het budget voor het groenonderhoud. Concreet gaat het om de inrichting van losloopgebieden voor honden door het plaatsen van speelattributen. De ChristenUnie/SGP vindt die speelattributen prima, maar wil dit niet betalen vanuit het groenbudget. Dat geld is hard nodig voor het openbaar groen. Wij kwamen daarom met een ander dekkingsvoorstel, de opbrengst van de hondenbelasting. Het is logisch om met de middelen die via de hondenbelasting worden opgehaald ook iets terug te geven aan de hondenbezitters. Tot onze verwondering was hiervoor geen enkele steun. Alle andere fracties, van VVD tot SP, kozen ervoor om te korten op het budget groenonderhoud.  

Groot is dan de verbazing om nog geen week na de raadsvergadering te lezen dat het CDA zich ineens via de media druk maakt over de overlast van hondenpoep en over de besteding van de hondenbelasting. Het voorstel van ChristenUnie/SGP om de opbrengst van de hondenbelasting direct ten goede te laten komen van honden en hun eigenaren is immers door het CDA terzijde geschoven.

Wij vinden dan ook dat het CDA wat uit heeft te leggen aan u als inwoner: als ze dit echt belangrijk vindt, waarom hebben ze de daad dan niet bij het woord gevoegd en voor ons voorstel gestemd? Of is er misschien iets anders aan de hand?

Natuurlijk zijn we blij dat het CDA hun opvatting herzien heeft. Maar het was beter geweest als het CDA eerder tot dat inzicht was gekomen. Dan was het budget voor het groenonderhoud in Zuidplas wellicht onaangetast gebleven.

Bert Doek, raadslid ChristenUnie/SGP

Labels: ,