Schuurman: "Dorpen sterker en mooier maken"

Jan Willem Schuurman 3
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 9 november 2017 om 12:30

Schuurman: "Dorpen sterker en mooier maken"

Waar staat de nieuwe lijsttrekker, Jan Willem Schuurman (33 jaar, Nieuwerkerk) voor? Waar gaat hij zich voor inzetten? En waar heeft hij zich voor ingezet? Lees hier het kennismakingsinterview.

Gefeliciteerd met het lijsttrekkerschap. Hoe vind je het om de kar te mogen trekken?

Dankjewel! Om te beginnen is het wel een beetje dubbel. Normaal gesproken was Dico Bac onze eerste man geweest. Het is begrijpelijk dat hij zijn aandacht in deze omstandigheden volledig op zijn gezin en bedrijf richt. Maar voor onze partij en fractie blijft zijn afscheid een hard gelag.

Dat gezegd hebbend is het een grote eer om lijsttrekker te mogen zijn namens ChristenUnie/SGP. De afgelopen jaren heeft onze fractie, ondanks onze rol in de oppositie, de nodige invloed gehad op de besluiten die door college en gemeenteraad zijn genomen. Dat komt denk ik door twee dingen. Als eerste omdat we heldere en herkenbare principes hanteren. Als tweede omdat we steeds een sterke inhoudelijke bijdrage hadden. Dat is een lijn die ik na de verkiezingen graag door wil zetten. Dat ik dat mag doen als kartrekker en gezicht van onze partijen is een extraatje wat mij betreft!

Waar heb jij je de afgelopen jaren in de raad voor in gezet?

De afgelopen periode was de hulp bij het huishouden het eerste waar ik mijn tanden in mocht zetten. Samen met Bert Doek hebben we veel werk verzet om te zorgen dat mensen gewoon zorg zouden krijgen van de zorgverlener die hun voorkeur heeft. Daaraan gekoppeld hebben we er veelvuldig voor gepleit om afscheid te nemen van het veilingssysteem Stipter. Beide tot mijn opluchting met succes!

Een ander belangrijk dossier was het nieuwe subsidiebeleid. Mij is vooral ook bijgebleven hoeveel verwarring daarover was bij verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in onze dorpen. Daar is veel kostbare energie verloren gegaan. Hoe dan ook hebben wij ons hard gemaakt om geen al te strak keurslijf te hanteren voor het bepalen van de hoogte van subsidies. Maatwerk moet mogelijk blijven om goede activiteiten of initiatieven van de grond te tillen.

Wat worden de politieke uitdagingen in de nieuwe raadsperiode?

Het gaat er voor mij vooral om hoe we onze dorpen de komende tijd sterker en mooier maken. Denk aan een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte. Denk aan het ondersteunen van vrijwilligers die er samen voor zorgen dat we een bloeiend verenigingsleven hebben. Dat zijn voor mij onderwerpen die de komende periode hoog op de agenda moeten staan.

Verder springen er nog een aantal andere grote onderwerpen uit. De ontwikkeling van de Zuidplaspolder. De invoering van de Omgevingswet. De transformaties in het sociale domein. Duurzaamheid. En ook gemeentelijke financiën. Maar het belangrijkste blijft voor mij het versterken en mooier maken van onze dorpen.

Jij zet je al jaren in voor de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad. Waarom vind je dat zo belangrijk?

Het begon 12 jaar geleden uit nieuwsgierigheid. Nu gaat het me er vooral om dat we samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen en mee mag doen. Daar zit een diepe drijfveer: als mensen zijn we allemaal kinderen van dezelfde Vader. Een Vader, een God die ons bovendien principes heeft gegeven voor de manier waarop wij ons leven inrichten. Ik ben er diep van overtuigd dat dit principes zijn die ons persoonlijk, maar ook de samenleving als geheel verder helpen. Juist daarom wil ik die principes in de lokale politiek heel concreet vertalen naar het hier en nu.

Deel dit bericht

Labels: